COPYRIGHT

Copyright ©, fasher.wz.cz. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu www.fasher.wz.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.fasher.wz.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Pokud budete kopírovat fotografie, články a jiné materiály na jiné weby, porušujete tím autorská práva. Při porušení hrozí pokuta a s ní i značné problémy.